8 thoughts on “חיים נחמן ביאליק, “לא זכיתי באור מן ההפקר””

      1. בואי נחשב כמה שנים אני מכיר אותו. הכרתיו כשהייתי בן 6 לערך, בזכות אמי. הפכתי לאפיגון ביאליקאי, כן בכיתה ‘, וכתבתי לפחות עד יב’, כולל השפעה של שירת ימה”ב, שירה מליצית. מאז שאני בן 25 אני מלמד את השיר בבתי ספר תיכוניים. בכל שנה הוא מקבל משמעות אחרת, צבע אחר. מושגי האופנה הפילוסופית האחרונה מתיישבים עליו מצויין, תמיד! מה הוא עושה לי? מהו לא עושה לי, זאת השאלה.

השאר תגובה