שרה כץ, “פני הנותרים”: דיוקנאות של בני משפחה שכולים, יהודים וערבים

 

20150516_11163220150516_11312720150516_11141720150516_11055520150516_11134420150516_11130620150516_111318
20150516_111156

20150516_111400

הטקסטים, כמו רבים נוספים, מלווים את התערוכה ותלויים לצד ציורי הדיוקנאות