Post Truth” – 1942″

“יהיה סופה של מלחמה זו כפי שיהיה, אנחנו המנצחים במלחמה נגדכם; איש מכם לא יישאר כדי להעיד; אפילו יינצל מישהו,  העולם לא יאמין לו. אפשר שיחשדו, יתווכחו, ההיסטוריונים יחקרו, אבל לא יהיו ודאויות, כי נשמיד את ההוכחות יחד אתכם. והיה אם תישאר הוכחה כלשהי ומישהו מכם ישרוד, יאמרו הבריות שהאירועים שאתם מספרים עליהם מפלצתיים יתר על המידה מכדי שאפשר יהיה להאמין להם: יאמרו, שאלה גוזמאות של תעמולת בעלות הברית, ויאמינו למי שמכחישים הכל: לנו ולא לכם. אנחנו נכתיב את סיפור המחנות”.

חיילי אס-אס באוזני אסירים.

 

מתוך השוקעים והניצולים, פרימו לוי, עם עובד. לעברית: מרים שוסטרמן-פדובאנו

I sommersi e i salvati  ,Primo Levi

 

3 thoughts on “Post Truth” – 1942″”

 1. בוקר טוב לך עפרה
  תיעוד מטלטל של תקופת השואה.
  ובכל זאת נותרו הוכחות רבות מתועדות על ידי הגרמנים שלא הכחידו או לא הספיקו להכחיד.
  ונותרו הניצולים שהעידו וממשיכים להעיד. ועלינו נותרה המשימה הקדושה – לא לשכוח ולהמשיך לתעד את התקופה האומללה.
  לפני שנה תרגמתי והוצאתי לאור בהוצאת עיתון 77 אנתולוגיה “דם ואור, שירה צרפתית לוחמת” שירים שנכתבו בתקופת מלחמת העולם בצרפת על ידי מיטב המשוררים, רבים מהם אינם מוכרים בארץ. זהו ספר שמהווה תרומה ענקית לשירה הצרפתית, להיסטוריה היהודית בפרט וזו העולמית בכלל כפי שכתב פרופסור דן אלבו, היסטוריון וחוקר.
  הספר מוקדש לדודי שנספה באושוויץ.
  שנה טובה לך ומוצלחת.
  אוולין כץ

השאר תגובה