אליזבת בארט בראונינג, סונטה 10

Elizabeth Barrett Browning’s Sonnet 10 Sonnets from the Portuguese

18 thoughts on “אליזבת בארט בראונינג, סונטה 10”

  1. מישהו הראה לי צילום מסך שהקריאו תרגום שלך – למי צלצלו הפעמונים – ביום כיפור. כל הכבוד. הפכת לחלק מתפילה

להגיב על GeorgVon1לבטל