זיגמוינד פרויד: איך ומדוע פוגעות הנשים בתרבות

כבר תפשנו כי אחת המגמות העיקריות של התרבות היא לאגד את בני האדם לכדי יחידות גדולות. אבל המשפחה אינה רוצה לוותר על היחיד. ככל שמהודק יותר ליכודם של בני המשפחה, כך שכיחה יותר נטייתם להסתגר מפני אחרים, וכן קשה עליהם יותר הכניסה למעגל החיים הרחב יותר. אורח חיי היחד עתיק יותר מבחינה פילוגנטית, האדם חי בו עוד רק בימי ילדותו. וצורה זו מתגוננת וממאנת לפנות מקומה לאורח החיים התרבותי, שהתפתח בתקופה מאוחרת יותר. ההתנתקות מן המשפחה נעשית בגדר משימה לכל אדם צעיר, ולעתים קרובות מאוששתו החברה לפתור משימה זו במנהגי פולחן של בגירה וכניסה לחברה. עולה בנו הרושם, כי קשיים אלה טבועים בכל התפתחות נפשית, ובעצם בכל התפתחות אורבנית

מלבד זאת מעוררות הנשים עד מהרה מגמה הנוגדת את גורם התרבות. אותן נשים עצמן,  שתחילה הניחו את היסוד לתרבות בתוקף דרישותיהן לאהבה, הן המשפיעות עתה עליה השפעה משהה ובולמת את התרבות. הנשים מייצגות את האינטרסים של המשפחה ושל חיי המין. עבודת התרבות נעשית יותר ויותר לעניינם של הגברים, מטילה היא עליהם תפקידים קשים יותר ויותר, כופה עליהם עידוני יצר שאין לנשים הכשרה יתרה אליהם. כיוון שיש גבול לכמויות האנרגיה הנפשית שברשות האדם, חייב הוא להסדיר את משימותיו בדרך חלוקה תכליתית של הליבידו. מה שהוא צורך למטרות תרבותיות שולל הוא במידה מרובה מן הנשים ומחיי המין. העובדה שהוא עושה תמיד בחברת גברים והוא תלוי ביחסם אליו, גורמת לו להתרחק ממשימותיו כבעל לאשתו וכאב לילדיו. כך באה האישה, בתוקף תביעות הַתַּרבות, לראות עצמה נדחקת לקרן זווית, והיא נוקטת עמדה עוינת לתרבות זו.

תרבות בלא נחת ומסות אחרות לעברית: אריה בר

14 thoughts on “זיגמוינד פרויד: איך ומדוע פוגעות הנשים בתרבות”

  1. מדוע זו מיזוגניה? אני מסכים שזה נשמע כך מבחינה אסוציאטיבית. וזה נשמע כמו דבר בלע חמור. ברם ככל שאני חושב על זה איני רואה כאן מיזוגניה. וכעת אני שואל את עצמי האם זה נכון.

      1. אני חושב שזה נחמד לראות תפיסות לא מדעיות של כל מיני בעלי סמכות. זה עוזר לפתח עצמאות מחשבתית וחופש משעבוד מחשבתי.

          1. אני לא מומחה לנשים ולא מתיימר לכך. ברם יש לי מכר האומר שהוא יכול להבין שיחסי הכוח בין גברים לנשים וטבע האשה מבחינה אבולציונית יצרו תנאים לכך שהאשה יש לה נטיה להיות חלק מהעדר ובעד תקציבים מהמדינה יותר מגברים. ובנוסח אחר: האשה החליפה את האהבה לגבר באהבה למדינה.

  2. תמיד אמרתי, ואיך בכך כדי לשאול את גאונותו של פרויד: א/נשים פשוטות אומרות שטויות קטנות. א/נשים גדולות אומרות (גם) שטויות גדולות.

השאר תגובה