לָאוֹ דְזְה: רווח ותועלת

חבר שלושים חישורים, היוצרים את מרכזו של גלגל – החור  שבמרכז הוא המביא תועלת.

צור כלי מחימר – החלל שבתוכו הוא המועיל.

קרע חלונות ודלתות בחדר – החורים הם שעושים אותו מועיל.

לפיכך, רווח בא ממה שישנו, תועלת – ממה שאיננו.

השאר תגובה