%d7%90%d7%9c%d7%a7-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%a1-%d7%91%d7%a1%d7%a8%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a8-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a1%d7%98-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%aa-1948-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%9d

השאר תגובה